Prizemlje

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Prizemlje

Ukupan broj stanova na etaži: 8

Popis stanova na etaži

Oznaka Sobnost Površina Status  
S.0.1. Dvosobni 40,68 m2 Prodan
S.0.2. Trosobni 61,24 m2 Prodan
S.0.3. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.0.4. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.0.5. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.0.6. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.0.7. Trosobni 61,24 m2 Prodan
S.0.8. Trosobni 57,44 m2 Prodan

Ukupan broj poslovnih prostora na etaži: 1

Popis poslovnih prostora na etaži

Oznaka Površina Status  
P.0.1. 146,19 m2 Prodan
vrh stranice